Wat kan een strafrechtadvocaat juist voor je betekenen?

Er bestaan ontzettend veel gebieden waarin een advocaat zich kan specialiseren. Elke vakgebied spitst zich op een bepaald deel van het wetboek toe, zodat elke klant zo goed mogelijk geholpen wordt. Eén van de populairste specialisatie is toch wel het strafrecht. Strafrechtadvocaten zijn namelijk enorm bekend dankzij de vele Amerikaanse series. Maar is het leven van een strafrechtadvocaat in de realiteit ook zo spannend en waar houdt hij zich nu juist mee bezig?

Wat houdt het strafrecht juist in?


Logischerwijs heeft een strafrechtadvocaat zich gespecialiseerd in het strafrecht. Deze rechtstak omvat alles wat met strafrechtelijke geschillen te maken heeft, gaande van diefstal en mishandelingen tot verkeersmisdrijven. Het strafrecht valt onder het publiekrecht. Dit betekent dat het steeds gaat om een zaak tussen de burger en de overheid. Het openbaar ministerie klaagt de burger aan wanneer deze een strafbaar feit pleegt. Een strafrechtadvocaat is de persoon die de burger dan ook zal bijstaan tijdens het hierop volgende proces.

Wat zijn de taken van een strafrechtadvocaat?

Strafrechtelijke procedures zijn zeer complex. Een strafrechtadvocaat is dan ook vaak onmisbaar. De advocaat staat je bij vanaf het moment dat je gedagvaard of aangehouden wordt voor verhoor. Hij zal je gedurende, en eventueel ook erna, het hele strafrechtelijke proces begeleiden. Eerst en vooral verzamelt een strafrechtadvocaat alle nodige en belangrijke informatie over de zaak. Zo krijgt hij een exact beeld van de situatie waarin je je bevindt. Het is enorm belangrijk dat je in deze fase volledig transparant bent tegenover je advocaat. Alleen zo kan hij je belangen optimaal tegenover een rechter verdedigen. Vervolgens bepalen jullie samen een geschikte verdedigingsstrategie. Ook zal de advocaat nagaan of er geen procedurefouten zijn gemaakt tijdens het verhoor en het proces. Na het vonnis beslissen jullie tenslotte of jullie het verdict accepteren of dat jullie in beroep gaan.

Wanneer schakel je best een strafrechtadvocaat in?

Binnen het strafrecht wordt er een onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Overtredingen zijn lichte zaken waarvoor je geen advocaat nodig hebt. Er wordt in dit geval meestal enkel een boete uitgedeeld. De kosten van een advocaat wegen dan ook vaak niet op tegen de kosten van de boete. Misdrijven zijn echter ernstigere overtredingen en worden dan ook zwaarder bestraft. Het gaat hier bijvoorbeeld om zedendelicten of geweldpleging. Voor deze strafbare feiten kunnen er zelfs gevangenisstraffen opgelegd worden. Je zal in dit geval dus zeker de hulp van een strafrechtadvocaat kunnen gebruiken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *