Wat kan je als werkgever doen bij verzuim?

Iedere werkgever heeft weleens te maken met zieke werknemers. Soms komt het voor dat een werknemer langdurig ziek is door bijvoorbeeld een burn-out of een ernstig ongeluk. Als werkgever wordt je op enig moment geconfronteerd met ziekteverzuim. De meeste werknemers zijn een paar dagen ziek en kunnen snel weer aan de slag. Maar het kan ook voorkomen dat een werknemer heel vaak ziek is of er is sprake van langdurig ziekteverzuim. Dit zorgt voor een hoge kostenpost. Denk aan het minimaal uitbetalen van 70% van het loon de eerste twee jaar. Ook moet je een nieuwe werknemer zoeken door het werk wat niet opgepakt kan worden. In dit artikel lees je wat je kan doen bij verzuim.

Wat zijn je verplichtingen?

Zorg ervoor een ziekteverzuimbeleid op te stellen. Dit is namelijk wettelijk verplicht en handig om in het personeelshandboek te hebben waar iedereen bij kan. In het ziekteverzuimbeleid registreer je het verzuim en hoe je zieke werknemers begeleidt bij re-integratie. Het is voor werknemers fijn om hier altijd bij te kunnen en zich te informeren hierover mocht het ooit gebeuren. Het is voor jou, als werkgever, fijn om alles te registreren.

Hulp

Weet je niet voldoende over verzuim en heb je weinig tijd hiervoor? Schakel een verzuimadviseur in. Een verzuimadviseur begeleidt jouw individuele werknemers tijdens het verzuim en het re-integratieproces. Ook werkt de verzuimadviseur nauw samen met de HR-afdeling en de bedrijfsarts. Mochten er problemen zijn zoals een werknemer die vaak ziek is en uit onderzoek blijkt dat dit niet klopt, lost de verzuimadviseur dit op. Ook bij het terugdringen van ziekteverzuim kun je advies en hulp vragen aan je verzuimadviseur. Je kunt samen kijken naar strengere regels over ziekmelding of consequenties van ongeoorloofd verzuim. Zorg er in alle tijden voor dat je alles noteert in het personeelsdossier zodat je niks vergeet en je sterker staat bij de kantonrechter bij een eventuele ontslagprocedure.